ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ inshape :

Παρακαλώ όπως πριν από την χρήση της ιστοσελίδας/Διαδικτυακής Πύλης «In shape» διαβάσετε προσεκτικά τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης που αναγράφονται εδώ. Η χρήση του In Shape Portal συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Είναι πολύ σημαντική για μας η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι πιο κάτω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτουν την επεξεργασία οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων παρέχονται με την χρήση της ιστοσελίδας μας. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τους οποίους, παρακαλούμε σημειώστε, διατηρούμε και επιφυλάσσουμε το δικαίωμα τροποποίησης τους.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτουν καιαφορούν όλες τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για τον επισκέπτη/χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι όροι αυτοί δεν αφορούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτου. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων των πιο πάνω διαδικτυακών τόπων που ανήκουν σε τρίτα άτομα και/ή τυγχάνουν διαχείρισης από τρίτους και σας εισηγούμαστε όπως προνοήσετε να ενημερωθείτε για την πολιτική τους σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα/portal μας, ζητούμε να πληροφορηθούμε το όνομα σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και την ημερομηνία γέννησης σας. Συλλέγουμε τις πιο πάνω πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την εγγραφή σας στο portal. Οι πιο πάνω πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή τους συνεργάτες μας για την προώθηση προσφορών και διαφημιστικού υλικού.

Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για σκοπούς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες αυτές μπορεί να προωθηθούν σε τρίτα άτομα. Τέτοιες πληροφορίες δεν θα περιέχουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία μπορεί να φανερώσουν την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη.

Μπορεί επίσης να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με είδικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για υπηρεσίες και/ή προϊόντα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως αποστείλετε κενό e-mail στο info@inshape.com.cy.

Επίσης μπορεί να σας αποστείλουμε σχετικές πληροφορίες από τρίτους για υπηρεσίες και/ή προϊόντα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως αποστείλετε κενό e-mail στο info@inshape.com.cy.

Επίσης μπορεί να σας απόστείλουμε πληροφορίες από προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα πρόσωπα για υπηρεσίες και/ή προϊόντα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως αποστείλετε κενό e-mail στο info@inshape.com.cy.

Με την υποβολή των στοιχείων σας αποδέχεστε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων του Portal μας. Εάν υπάρξει αλλαγή στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, θα αναρτήσουμε τους καινούργιους όρους σε αυτή την σελίδα, ούτως ώστε να είσαστε ενημερωμένοι με τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται με την αποδοχή των πιο πάνω αλλαγών στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της υποδομής του Διαδικτύου, οι πληροφορίες που παρέχετε μπορεί να μεταβιβαστούν προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν παρόμοια προστασία όσον αφορά τα στοιχεία σας και τη χρήση του, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική μας. Με την υποβολή των στοιχείων σας αποδέχεστε τις πιθανές αυτές μεταβιβάσεις των πληροφοριών σε Τρίτες Χώρες.

Πολιτική χρήσης "Cookies"

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, η επιλογή και η διάταξη τους, προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή / και άλλως πως δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού, δεδομένων ή υπηρεσιών της πύλης μας μπορεί να παραβιάζει την σχετική νομοθεσία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους πιο πάνω όρους, η Darkpony δεν εξουσιοδοτεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο την χρήση του πιο πάνω περιεχόμενου.

Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αναδημοσίευση, προβολή, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση του περιεχόμενου ή των υπηρεσίων της παρούσας ιστοσελίδας εκτός όπως ρητά επιτρέπεται από την Darkpony. Περαιτέρω συμφωνείται ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέθοδο data mining, ή παρόμοια μέθοδο συλλογής δεδομένων σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Γενική Αποποίηση Ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο

Η εταιρεία "Darkpony" δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της και συνεπώς αποποιείται κάθε δήλωσης, παράστασης και/ή εγγύησης για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, η Darkpony δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα και/ή καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό, των πληροφοριών και γραφικών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα δύναται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή ορθογραφικά λάθη. Η Darkpony αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που προκύπτει από τις πιο πάνω ανακρίβειες και/ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.

Η Darkpony, οι Διευθυντές της, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και/ή εκπρόσωποι της δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια και/ή ζημιά που προκύπτει σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας. Ο περιορισμός κάθε τυχόν ευθύνης η οποία νόμιμα μπορεί να περιοριστεί δυνάμει πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων καλύπτει κάθε τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης άμεσης ή έμμεσης ζημιάς, απώλειας δεδομένων, απώλειας εισοδήματος ή κέρδους, απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία αλλά και ζημιάς που έχει υποστεί τρίτος.

Παρά τα ανωτέρω, κανένας από τους πιο πάνω περιορισμούς έχει σκοπό να περιορίσει τα δικαιώματα που μπορεί να έχετε ως χρήστης ή καταναλωτής βάσει οποιουδήποτε Νόμου, ή τα δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να περιοριστούν σύμφωνα με τον Νόμο και/ή να περιορίσει την ευθύνη μας ή των υπαλλήλων μας για αμέλεια.

Περιεχόμενο που αφορά τρίτα πρόσωπα

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει πληροφορίες ή περιεχόμενο που αφορά, σχετίζεται και/ή μας κοινοποιήθηκε από τρίτους και/ή συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων. Συνεπώς η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη και η Darkpony δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς κα/ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Λαμβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς διακοπές ή παύσεις όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί συνέχεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπές ή παύσεις που μπορεί να προκύψουν για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Νομοθεσία που διέπει τη χρήση και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενο αυτής, οι όροι χρήσης της και κάθε σύμβαση/συμφωνία η οποία συνάπτεται ως αποτέλεσμα της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, διέπεται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Κυπριακά Δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση οποιασδήποτε φύσης τυχόν προκύψει.

Εγγραφή και Συνδρομή στην ιστοσελίδα

Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την αποστολή σε σας ενημερωτικού δελτίου και άλλου διαφημιστικού υλικού σε σχέση με το περιεχόμενο και πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτήν.

Έχετε επίσης την επιλογή να γίνεται συνδρομητής στην ιστοσελίδα "In Shape" με σκοπό μέσω αυτής την διαφήμιση και προώθηση της επιχείρησης σας. Η απλή συνδρομή προσφέρεται δωρεάν ενώ η προηγμένη συνδρομή συνεπάγεται την καταβολή μηνιαίου / ετήσιου συνδρομητικού τέλους.

Μέσω της απλής συνδρομής θα υπάρχει ανάρτηση του ονόματος και των στοιχείων της επιχείρησης σας (Διεύθυνση, Τ.Κ., Περιοχή, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) στην λίστα αναζήτησης (http://inshape.com.cy/search/results).

Μέσω της προηγμένης (Premium) συνδρομής θα υπάρχει ανάρτηση του ονόματος και των στοιχείων της επιχείρησης σας (Διεύθυνση, Τ.Κ., Περιοχή, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) στην λίστα αναζήτησης (http://inshape.com.cy/search/results) με την καταβολή ετήσιου συνδρομητικού τέλους των 240 ευρώ.

Επιπλέον, οι προηγμένες (Premium) συνδρομές παρουσιάζονται με μεγάλη φωτογραφία (300x200px), καταλάμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης και διαθέτουν ενεργά links (Πακέτα συνδρομών, Υπηρεσίες/Εξοπλισμός, Τάξεις, Προγράμματα) προς την δική τους ξεχωριστή σελίδα παρουσίασης.

Η σελίδα των προηγμένων (Premium) συνδρομών διαθέτει μεγάλη φωτογραφία (banner 940x400px), αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης στην αριστερή στήλη (Πόλη, Διεύθυνση, Τ.Κ, Περιοχή, Τηλέφωνο επικοινωνίας, ενεργό link προς εξωτερικό website εφόσον υπάρχει και έχει καταχωρηθεί από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, link προς φόρμα επικοινωνίας, link προς τα Social media (Facebook, twitter) της επιχείρησης, φωτογραφία (200x200px) του υπεύθυνου της επιχείρησης, δυναμικό χάρτη τοποθεσίας (Google Maps). Το κυρίως περιεχόμενο της σελίδας των επιχειρήσεων που έχουν προηγμένες (Premium) συνδρομές προβάλλει γενικές πληροφορίες (Γενικά), τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση (Υπηεσίες/εξοπλισμός), τις διαθέσιμες συνδρομές (Συνδρομές), τις διαθέσιμες τάξεις (Τάξεις) και το ισχύων πρόγραμμα (Πρόγραμμα), εφόσον όλα τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν εισαχθεί κατά την εγγραφή της επιχείρησης.

Για να γίνεται συνδρομητής στο "In Shape" μέσω απλής (Free) συνδρομής θα πρέπει να παρέχετε τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Ενεργό λογαριασμό χρήστη στο In Shape
 • Όνομα Health Club
 • Email Health club
 • Σταθερό τηλέφωνο του Health Club
 • Διεύθυνση, Πόλη, Περιοχή, Ταχυδρομικό κώδικα

Για να καταχωρήσετε το Health Club σας "In Shape" μέσω προηγμένης (Premium) συνδρομής θα πρέπει να παρέχετε τα πιο κάτω στοιχεία και να καταβάλετε πλήρως το συνδρομητικό τέλος με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

 • Ενεργό λογαριασμό χρήστη στο In Shape
 • Όνομα Health Club
 • Email Health club
 • Σταθερό τηλέφωνο του Health Club
 • Διεύθυνση, Πόλη, Περιοχή, Ταχυδρομικό κώδικα
 • Επωνυμία Εταιρείας
 • Αριθμός ΦΠΑ Εταιρείας
 • Σταθερό τηλέφωνο εταιρείας και κινητό τηλέφωνο εκπροσώπου
 • Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου της εταιρείας
 • Email εκπροσώπου
 • Ιδιότητα εκπροσώπου

Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε εύκολα να ακυρώσετε την πληρωμένη συνδρομή σας με το "In Shape" εντός 3 ημερών και πριν από τη έναρξη των εργασιών της προηγμένης καταχώρησης.

Προϋποθέσεις Ακύρωσης Συνδρομής και Επιστροφής Χρημάτων

Να μην έχουν παρέλθει 3 ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής και εξόφλησης του τιμήματος συνδρομής.

Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@inshape.com.cy με ένδειξη «ακύρωση συνδρομής και αίτημα επιστροφής χρημάτων» και ακολούθως η Darkpony θα διευθετήσει την επιστροφή του χρηματικού αντίτιμου για το συνδρομητικό τέλος στον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την οποία διενεργήθηκε η πληρωμή αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το αίτημα να έχει γίνει από τον κάτοχο της κάρτας.
 • Να μην έχουν παρέλθει 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής.
 • Να μην έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της προηγμένης καταχώρησης (Premium) της επιχείρησής.

Μετά από μια επιτυχή πληρωμή μια παραγγελία με το όνομα "InShape" θα εμφανιστεί στις τραπεζικές σας συναλλαγές.


Envisioned by Darkpony Darkpony