Nutrition

Κάνε αιματολογικές εξετάσεις πριν αρχίσεις κάποια δίαιτα

inShape Team 22 Ιανουαρίου 2016
Κάνε αιματολογικές εξετάσεις πριν αρχίσεις κάποια δίαιτα

Δεν είναι λίγες οι φορές στις μέρες μας, που οι ασθενείς παίρνουν την απόφαση να επισκεφθούν και να συμβουλευτούν έναν διαιτολόγο προκειμένου να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα διατροφής ή μια δίαιτα για απώλεια βάρους. Δεν το πράττουν για αισθητικούς λόγους ή για τα κατά τόπους παραπάνω κιλά που γεμίζουν τον καθρέπτη τους, αλλά γιατί ήρθε η στιγμή που πρέπει να το πράξουν.

Μια ολοκληρωμένη μέτρηση του συσχετισμού των ανθρωπομετρικών παραμέτρων του ατόμου (βάρος, ύψος, ποσοστό λίπους), θα οδηγήσει σε βασικά και ουσιαστικά εξαγόμενα συμπεράσματα, για την εν γένει κατάσταση του ατόμου (βαθμός παχυσαρκίας, κίνδυνος Στεφανιαίας Νόσου) από τον ειδικό της υγείας που θα συμβουλευτεί, και μπορούν, αναμφίβολα, να καθορίσουν την εξέλιξη και επιτυχία της συνεργασίας.

Συχνότατα, λοιπόν, η Ιατρική και η Διατροφή, συναντώνται με στόχο την διάγνωση και καταπολέμηση της όποιας δημιουργηθείσας νοσηρότητας (παχυσαρκία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Λιπιδαιμίες, Νεφρική Ανεπάρκεια και άλλες μεταβολικές παθήσεις) και συνεργάζονται με στόχο την καταπολέμηση τους.

Αντιλαμβάνεται εύκολα, λοιπόν, ο καθένας οτι ένας σωστός προληπτικός και προγνωστικός έλεγχος, πραγματοποιούμενος την κατάλληλη χρονική στιγμή, μπορεί να προστατέψει το άτομο από δυσάρεστες μελλοντικές συγκυρίες, και επομένως οι ζητηθείσες τιμές εργαστηριακών εξετάσεων, γίνονται αυτόματα ένα σημαντικότατο όπλο στην διάθεση του ειδικευμένου της υγείας προς την καταπολέμηση όλων των προδιαθετικών παραγόντων κάποιου σοβαρού μεταβολικού νοσήματος.

Προκύπτοντας από τα παραπάνω και θέτοντας τα πλαίσια στον γενικό κανόνα του πληθυσμού, αφήνοντας απ' έξω τις σοβαρές προκύπτουσες νοσηρότητες, ο ζητηθείς εργαστηριακός έλεγχος πριν την χορήγηση της διατροφικής αγωγής, οφείλει να περιλαμβάνει:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (Hb . Hct, W.B.C., R.B.C, Fe ορού)

  • Στοιχεία για ύπαρξη μορφών αναιμίας, από τις τιμές Hb, Hct και Fe
  • Πιθανότητα παρουσίας κάποιας πρόσφατης μορφής λοίμωξης στον οργανισμό απο την ποσότητα και τον τύπο των λευκών αιμοσφαιρίων (W.B.C.) στο αίμα.

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (Chol, TG, LDL-c, HDL-c)

  • Απάντηση για την κατάσταση και την ποσότητα των λιπιδίων του αίματος και κατ' επέκταση, για τη σωστή ή λάθος εν γένει διατροφή.

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (χολερυθρίνη ορού και ούρων, αλκαλική φωσφατάση, αλβουμίνη ορού, SGOT, SGPT, γ-GT, χρόνος προθρομβίνης)

  • Το ήπαρ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ιστούς του σώματος και περιλαμβάνει την σύνθεση πρωτεϊνών του σώματος, μεταβολισμό χημικών ενώσεων και την παραγωγή της χολής. Αυτομάτως, λοιπόν, ο έλεγχος του από τις εργαστηριακές του τιμές κρίνεται σημαντικότατος για την δόμηση ενός διατροφικού πλάνου.

ΝΕΦΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Ουρία, Κρεατινίνη, Να, Κ, ολικοί ηλεκτρολύτες)

  • Σε κάθε περίπτωση, που παρουσιάζεται η οποιασδήποτε μορφής νοσηρότητα, η εξειδίκευση, απομόνωση και αύξηση των ζητηθείσων εργαστηριακών εξετάσεων και τιμών,θεωρείται επιβεβλημένη και είναι πιθανότατο να ζητηθεί από τον κάθε επιστήμονα του χώρου της υγείας.

Από τον κ. Γεώργιο Χαραλαμπίδη, Κλινικό Διαιτολόγο - Διατροφολόγο.

Το in|shape προτείνει...
ρώτα τον ειδικό

Envisioned by Darkpony Darkpony